بازدید دکتر خدابخش استاندار آذربایجان شرقی از عملیات اجرایی احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب کلانشهر تبریز(شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی)