بازدید استاندار کردستان، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای از پروژه‌ شبکه‌ فرعی آبیاری تحت فشار ونیروگاه و سامانه‌ انتقال آب آزاد سنندج