ایده آلاچیق خورشیدی جهت شارژ تلفن همراه ونمونه ای از بهره گیری انرژی خورشیدی در آلاچیق ها جهت تامین شارژ تلفن همراه ⬅️دانشگاه علم و فناوری مازندران