اورهال ولوهای اصلی توربین واحد یک نیروگاه شهید مفتح توسط همکاران امور تعمیرات مکانیک,مراحل دمونتاژ و انتقال هيتر شماره ٤ توربو سيكل واحد يک جهت ری تيوب