افتتاح پروژه تامین آب مساکن مهر شاهیندژ با هزینه اجرایی:31میلیارد ریال (شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی)