افتتاح و کلنگ زنی وبهره برداری در مناطق مختلف استان زنجان در دهه فجر96(شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان)