افتتاح اولین نیروگاه ۲۰کیلوواتی خورشیدی با سرمایه گذاری بخش خصوصی-ارومیه( توزیع برق آذربایجان غربی)