اخبار مزایده و مناقصات

واگذاري اتفاقات شبکه و معين حوادث امورهاي سوادکوه، سوادکوه شمالي،قائمشهر،جويبار،سيمرغ وشمال ساري

واگذاري اتفاقات شبکه و معين حوادث امورهاي سوادکوه، سوادکوه شمالي،قائمشهر،جويبار،سيمرغ وشمال ساري  شماره مناقصه  961010364
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1396/3/30 تا تاريخ 1396/4/7
 ثبت نام اوليه

واگذاري اتفاقات شبکه و معين حوادث امورهاي جنوب ساري،مياندرود،نکا،بهشهر،گلوگاه

واگذاري اتفاقات شبکه و معين حوادث امورهاي جنوب ساري،مياندرود،نکا،بهشهر،گلوگاه  شماره مناقصه  961010363
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1396/3/30 تا تاريخ 1396/4/7
 ثبت نام اوليه

واگذاري اتفاقات شبکه و معين حوادث امورهاي شمال بابل و جنوب بابل

واگذاري اتفاقات شبکه و معين حوادث امورهاي شمال بابل و جنوب بابل  شماره مناقصه  961010365
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1396/3/30 تا تاريخ 1396/4/7
 ثبت نام اوليه

واگذاري اتفاقات شبکه و معين حوادث امورهاي آمل،فريدونکنار،بابلسر

واگذاري اتفاقات شبکه و معين حوادث امورهاي آمل،فريدونکنار،بابلسر  شماره مناقصه  961010366
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1396/3/30 تا تاريخ 1396/4/7

 

اطلاع رسانی تعیین برنده تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای انفصال و بخشهایی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر خرمدره بشماره27-95

صورتجلسه نهایی ( تعیین برنده ) تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره  27-95

 

به اطلاع کلیه مناقصه گران، تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای انفصال و بخشهایی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر خرمدره  به شماره مناقصه 27-95" می رساند ، صورتجلسه نهایی ( تعیین برنده ) مناقصه فوق الذکر از محل مشخص شده در ذیل قابل دریافت و مشاهده می باشد.

 

خرید 2220متر لوله GRP به قطر 300و 400 میلیمتر

موضوع: خرید 2220متر لوله GRP به قطر 300و 400 میلیمتر شرکت آب و فاضلاب استان یزد
تشریح:

خرید 2220متر لوله GRP به قطر 300و 400 میلیمتر شرکت آب و فاضلاب استان یزد

خرید 77016متر لوله کاروگیت به اقطار 200و250و315 میلیمتر

شخصات آگهی
 موضوع: خرید 77016متر لوله کاروگیت به اقطار 200و250و315 میلیمتر شرکت آب و فاضلاب استان یزد
تشریح:

خرید 77016متر لوله کاروگیت به اقطار 200و250و315 میلیمتر شرکت آب و فاضلاب استان یزدز

خدمات مهندسی مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه های حوضه آبریز...

   
مشخصات آگهی
 موضوع: خدمات مهندسی مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه های حوضه آبریز فلات مرکزی در استان خراسان جنوبی (فاز3)
تشریح:

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

واگذاري احداث و اصلاح خط و پست، كابلكشي و روشنايي معابر شهرستان سنندج شمالي و جنوبي به صورت كليددردست

واگذاري احداث و اصلاح خط و پست، كابلكشي و روشنايي معابر شهرستان سنندج شمالي و جنوبي به صورت كليددردست

تاریخ شروع خرید 1396/04/04
تاریخ پایان خرید 1396/04/13
شماره مشخصه 96-30
برگزارکننده شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
حداکثر تاریخ تحویل 1396/04/25
تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب 1396/04/26
تاریخ بازگشایی پاکات ج 1396/05/02
نوع تضمین ضمانت نامه بانكي فيش واريزي

Pages