اخبار مزایده و مناقصات

خرید لوازم و تجهیزات کلرزنهای گازی

کد : ۲۰۰۹۷۱۲۳۵۰۰۰۰۶۶
عنوان آگهی : خرید لوازم و تجهیزات کلرزنهای گازی
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار کرمان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس : ۰۳۴۳۲۴۷۳۹۸۳
سپرده شرکت در مناقصه :  

نگهداری و آماده به کار نگه داشتن کلیه شیر آلات سبک و سنگین

کد : ۹۷/۳۲
عنوان آگهی : نگهداری و آماده به کار نگه داشتن کلیه شیر آلات سبک و سنگین
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای منطقه ۶تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
محل دریافت اسناد : شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهرتهران-دفتر قراردادها و اموربازرگانی
تلفن تماس :  

اجرای کلیه عملیات امداد و رفع حوادث و اتفاقات و اجرای اقدامات ...

کد : ۹۷.۱۶
عنوان آگهی : اجرای کلیه عملیات امداد و رفع حوادث و اتفاقات و اجرای اقدامات برنامه¬ای و اصلاحی تأسیسات شبکه توزیع و انشعابات آب و سایر موارد در محدوده عملیاتی ناحیه سلیمانیه
آگهی در محدوده : ملی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای منطقه ۴تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
محل دریافت اسناد :

تجدید مناقصه حفر چاه پیران سرپل ذهاب

کد : ۹۷-۵۳
عنوان آگهی : تجدید مناقصه حفر چاه پیران سرپل ذهاب
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
تلفن تماس : ۰۸۳۳۸۱۶۴۵۴۷
سپرده شرکت در مناقصه :  

عملیات مدیریت بهره برداری آب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه بادرود مناقصه شماره ۲۶۰/۲-۴-۹۷

محل تحویل اسناد ومدارک: 

دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

مهلت تحويل اسناد به دبِيرخانه معاملات شرکت اتاق۲۹۲ : تاساعت ۱۵:۳۰روز شنبه به تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷

تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۷

نگهداری شبکه آب منطقه یک تبریز

کد : ()۱۰۳۲۰۰۹۷۱۴۰۳۰۰۰۱۱۳
عنوان آگهی : نگهداری شبکه آب منطقه یک تبریز
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای آذربایجان شرقی
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
محل دریافت اسناد :

خرید وتحویل تعداد ۹۵(نود و پنج) دستگاه پمپ شناور و ۴۹ (چهل و نه) دستگاه الکتروموتور

کد : ۲۳۱۶/۲۲۱۰۹
عنوان آگهی : خرید وتحویل تعداد ۹۵(نود و پنج) دستگاه پمپ شناور و ۴۹ (چهل و نه) دستگاه الکتروموتور
آگهی در محدوده : ملی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
محل دریافت اسناد : دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی : تهران ، خیابان دکتر فاطمی ، نبش خیابان حجاب شرکت و تامین و تصفیه آب تهران

مناقصه آبرسانی بانسولاب دالاهو

کد : ۹۷-۵۲
عنوان آگهی : مناقصه آبرسانی بانسولاب دالاهو
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
تلفن تماس : ۰۸۳۳۸۱۶۴۵۴۷
سپرده شرکت در مناقصه :  

Pages