ركورد توزیع برق استان اصفهان در بین كل ادارات هم تراز استان در حضور سيل عاشقان پياده روي اربعين

Printer-friendly version
Monday, December 7, 2015
به گزارش روابط عمومی توزیع برق استان اصفهان

كمترین تعریف از اربعین این است كه بگویی اینجا همه چیز غیر عادی است به تعبیر بهتر همه چیز فوق العاده است اینجا همان آدم‌های معمولی فوق‌العادگی پیدا می‌كنند، لطیف می‌شوند، نورانیت پیدا می‌كنند، صفای باطن آدم‌ها رو می‌شود، همه به طرز عجیبی اهل محبت می‌شوند، خلاصه فضای عجیبی است.نورانیت این سفر موجب تحول آدمها می‌شود. اینها كسانی هستند كه گناهانشان بخشیده شده است. برای هر قدمشان ثواب یك حج و یك عمره مقبول می‌نویسند. این موجب تزكیۀ روح، رقت قلب و تقویت عاطفه است.همان نورانیت این سفر است كه موجب شجاعت یافتن آدم‌ها و خستگی‌ناپذیرشدنشان می‌شود.وبباليم به خود و شركت خودكه همكاراني داريم دلسوخته ي اباعبدالله كه ركورد كل ادارات هم تراز استان را در حضور سيل عاشقان پياده روي اربعين شكستند و 102 نفر از همكارانمان با نداي يابن الايات والبينات متي ترانا و نراك، نائب الزياره ي همه ي جاماندگان از قافله ي عشق شدند و وقتي پرسيديم زيباترين صحنه اي كه در راه ديديد چه بود گفتند از خاطراتشان و جمله ي نقش بربسته شده بر روي پرچم نصب شده روي عمود 1138 (حب الحسين عاقبتم را بخير كرد؛خيرش تويي اگر كه بيايي امام من) وجاي شهيد آويني در اين مسير خالي كه ميگفت: زمانه عجيبي است؛برخي مردمان امام گذشته را عاشقند نه امام حاضر را...ميداني چرا؟چون امام گذشته را هرگونه بخواهند تفسير ميكنند اما امام حاضر را بايد فرمان برند و كوفيان عاشورا را اينگونه رقم زدند...من الله توفيق

News Category: