لزوم اجرای مدیریت عملکرد مستمر درآب منطقه ای گلستان

Printer-friendly version
Thursday, May 21, 2020
افزایش 30 درصدی بارش های استان

فرآیند مدیریت عملکرد عملی است مستمر که در طول سال می بایست در همه اجزاء شرکت جریان داشته باشد.

سرپرست شرکت آب منطقه ای گلستان در اولین جلسه کمیته مدیریت عملکرد شرکت آب منطقه ای گلستان در سال ۱۳۹۹ گفت : فرآیند مدیریت عملکرد عملی است مستمر که در طول سال می بایست در همه اجزاء شرکت جریان داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آّب منطقه ای گلستان، مهندس سید محسن حسینی در این نشست اظهار کرد: ارزیابی عملکرد سازمانها موجب رشد و ارتقاء آن سازمان می گردد ومی تواند چراغ راه شرکت برای کارهای بعدی بوده و بستری برای اهداف از پیش تعیین شده فراهم کند.

وی افزود: مطمئناً همکاری بین واحدها و معاونتها در این راستا مهم بوده و نگاه کارشناسی و تفکر سیستمی به جای بخشی نگری عامل اصلی رشد شرکت می باشد چرا که تنها رشد یک واحد رشد معقولی نیست.

رئیس گروه بازرسی  و عملکرد شرکت آب منطقه ای گلستان نیز در تشریح دستورکار این جلسه ضمن اشاره به اهمیت ارزیابی عملکرد سازمانی گفت : کمیته مدیریت عملکرد حلقه اتصال بین اهداف تعریف شده در وزارت نیرو و مجموعه آب استان است که به عنوان نظام مشارکتی به صورت مستمر عملکرد کل مجموعه را ارزیابی می کند.

موسی فرمانی هدف این کمیته را شناخت نقاط ضعف و قوت و بهبود عملکرد مجموعه در قالب مدیریت مشارکتی عنوان کرد .

رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت آب منطقه‌ای گلستان با اشاره به مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست تصریح کرد: مقرر شد شاخص های ارزیابی عملکرد به کلیه معاونت ها و دفاتر ستادی ابلاغ شود  و در خصوص شناسنامه شاخص ها و برش وهدف گذاری استانی از شرکت مدیریت منابع آب ایران استعلام شود.

 

افزایش 30 درصدی بارش های استان
بارندگی روزهای اخیر در شرق استان بیشتر بوده است 

مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: با توجه به هشدار سطح زرد شماره 8 اداره کل هواشناسی گلستان ، آمار و اطلاعات ایستگاه های باران سنجی و آب سنجی تحت پوشش شرکت آب منطقه ای گلستان ، مورد پایش و بررسی قرار گرفت

وی افزود : این اطلاعات نشان می دهند از شروع این سامانه بارشی در ظهر یکشنبه 28 اردیبهشت تا اواخر وقت روز سه شنبه 30 اردیبهشت 99 ،  بیشترین مقادیر بارندگی در شرق استان به وقوع پیوسته است به طوری که درحوضهابریز گرگانرود در  ایستگاه های باران سنجی گلیداغ ، تنگراه و پارک ملی گلستان بیش از 20 میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسن فرازجو افزود :  بارش متوسط استان در اردیبهشت سال جاری نسبت به دوره مشابه درازمدت بیش از 30 درصد افزایش داشته است.

 

News Category: