انتشار فراخوان شناسایی سرمایه‌گذار برای 5 پهنه آبی استان اردبیل

Printer-friendly version
Wednesday, May 20, 2020
در سومین جلسه کارگروه توسعه گردشگری آب منطقه‌ای اردبیل تاکید شد

در سومین جلسه کارگروه توسعه گردشگری، سرمایه‌گذاری و گنجینه آب شرکت آب منطقه‌ای اردبیل نسبت به انتشار فراخوان شناسایی سرمایه‌گذار برای پنج پهنه آبی استان تاکید شد.

رئیس کارگروه توسعه گردشگری، سرمایه گذاری و گنجینه آب شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: به زودی فراخوان سرمایه‌گذار برای پنج پهنه آبی استان در بخش‌های مختلف سازه‌های آبی، رودخانه‌ها و سدهای استان انجام می شود.
تورج مهدیزاده افزود: شرکت آب منطقه‌ای اردبیل جزو شرکت‌های پیشرو در تلفیق مباحث آب و گردشگری استان بوده تا از این طریق نسبت به توسعه گردشگری آبی در استان برنامه ریزی شود.
وی تصریح کرد: انجام مطالعات پتانسیل‌های آبی و شناسایی ظرفیت‌های گردشگری در سطح استان از جمله مواردی هستند که برنامه ریزی لازم برای توسعه آنها در استان بعمل آمده است.
مهدیزاده اظهار داشت: جذب سرمایه گذار برای توسعه گردشگری آبی جهت توسعه زیرساخت های گردشگری در استان جزو اهم برنامه‌های شرکت آب منطقه ای اردبیل است.