صدور رای 1202 پرونده اعتراضات اشخاص درکمیسیون ماده ۵ گلستان

Printer-friendly version
Wednesday, May 20, 2020
در راستای ادای تکالیف قانونی و حفظ حقوق عامه در بخش حفاظت از منابع آب

دبیرکمیسیون ماده ۵ شرکت آب منطقه ای استان گفت: باتصویب آیین نامه اجرای قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری در سال 1390، دبیرخانه کمیسیون مذکوردر شرکت آب منطقه ای استان راه اندازی شده و تا به امروز تعداد 1675 پرونده اعتراضات اشخاص در این کمیسیون تشکیل شده است که از این تعداد 1202 تعداد پرونده منجر به صدور رای شده است و مابقی در نوبت رسیدگی قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مدیر دفتر حقوقی و دبیر کمیسون ماده ۵ شرکت در اولین جلسه این کمیسیون در سال 99 که در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای استان برگزار شد، اظهار کرد:  این کمیسیون در اجرای تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی ، با حضور قاضی دادگستری و مستشاران در شرکت آب منطقه ای و جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون وقانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 تشکیل شده است ونسبت به بررسی پرونده های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام می کند.
حمید حسامی افزود: در راستای ادای تکالیف قانونی و حفظ حقوق عامه در بخش حفاظت از منابع آب جلسات کمیسیون یادشده با حضور تمامی اعضا تشکیل و به پرونده های مطروحه رسیدگی می شود

 

News Category: