بهره برداری ازدهمين نيروگاه مقياس كوچك برق منطقه ای اصفهان

Printer-friendly version
Tuesday, May 19, 2020
باهزينه ای بالغ بر650 ميليارد ريال صورت گرفت.

دهمين نيروگاه مقياس كوچك تحت پوشش شركت برق منطقه اي اصفهان به ظرفيت10مگاوات و با صرف بيش از 650 ميليارد ريال هزينه، از سوي بخش خصوصي و با حمايت مجري طرح نيروگاه هاي تجديدپذير و توليد پراكنده، به بهره برداري رسيد.

به گزارش روابط عمومي شركت برق منطقه اي اصفهان، مهندس محمود احمدي مجري طرح نيروگاه هاي تجديدپذير و توليد پراكنده اين شركت گفت :عمليات ساختماني نيروگاه مذكور از سال90 در حوالي شهرك اميركبير شروع و در سال 93 به پايان رسيد. 

مهندس احمدي افزود: با اتمام ساختمان پروژه فوق ، خريد ماشين آلات نيروگاه با عقد قرارداد با بانك مربوطه جهت تامين منابع مالي انجام و اجراي شبكه گازرساني به طول 3 كيلومتر و احداث ايستگاه گاز 5000 متر مكعبي در دستور كار قرار گرفت. 

مجري طرح نيروگاه هاي تجديدپذير و توليد پراكنده برق منطقه اي اصفهان اضافه كرد: اجراي شبكه دو مداره هوايي (LYNX 226) به طول 3200 متر از اين نيروگاه تا پست 20/63 كيلوولت امير كبير در سال 1398 انجام و در نهايت نصب و راه اندازي ديزل ژنراتورها و پلمپ كنتور آن هفته گذشته  انجام گرفت. 

وي در پايان اضافه كرد: ماشين آلات نيروگاه مذكور شامل 5 دستگاه ديزل ژنراتور گازسوز از شركتMTU آلمان (مدل (L32بوده و در حال حاضر تعداد 10 نفر به طور مستقيم و 5 نفر به طورغيرمستقيم در اين نيروگاه مشغول به كار هستند.

News Category: