۲۲ درصد از کل طول قنوات یزد در معرض مستقیم خطر سیل قرار دارند

Printer-friendly version
Wednesday, May 6, 2020
سیل سال گذشته به بیش از 500 رشته قنات استان خسارت وارد کرد

عباس بشارتی با بیان این اینکه ۲۲ درصد از کل طول قنوات استان در معرض مستقیم خطر سیل قرار دارند  گفت سیل سال گذشته به بیش از 500 رشته قنات استان خسارت وارد کرده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، سرپرست مدیریت آب و خاک این سازمان که در جلسه ستاد مدیریت بحران در دهیاری طزرجان شرکت کرده بود گفت در سیل سال گذشته به 512 رشته قنات استان خسارت وارد شد که به همت مراکز جهادکشاورزی همگی در سامانه سجاد ثبت گردیدند.

بشارتی با بیان اینکه اعتبار تخصیص داده شده به خسارت سیل در بخش آب و خاک استان 199 میلیارد ریال است گفت 147 میلیارد ریال آن متعلق به بخش قنات و مابقی در بخش های راه های بین مزارع و کانال های آبیاری است

عباس بشارتی گفت طبق آمار موجود ۲۲ درصد از کل طول قنوات استان در معرض مستقیم خطر سیل قرار دارد. به همین دلیل در مقایسه با سایر منابع آبی در مقابل حوادث غیرمترقبه به ویژه سیل آسیب پذیری شدیدی داشته و باید به اجرای پروژه‌هایی از جمله طوقه چینی میله‌ها، نصب در‌پوش بر روی میله‌ها، ایجاد خاکریز و دیوار‌های حفاظتی، نصب کول‌های بتنی مسلح در کوره قنوات بخصوص در نقاط ریزشی کوره که آسیب پذیری آن‌ها را کاهش دهد بیشتر توجه شود