نصب ۴۴۷۵ دستگاه کنتور هوشمند آب در استان همدان

Printer-friendly version
Thursday, September 5, 2019
بمیزان ۱۲۵ میلیون مترمکعب در مصرف منابع آبی صرفه‌جویی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان گفت: با نصب ۴۴۷۵ دستگاه کنتورهای هوشمند آب وبرق بمیزان ۱۲۵ میلیون مترمکعب در مصرف منابع آبی صرفه‌جویی شده است.

مهندس منصور ستوده اظهار داشت: با نصب ۴۴۷۵ دستگاه کنتور هوشمند و جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز استان ۱۲۵ میلیون مترمکعب در مصرف منابع آب زیرزمینی صرفه‌جویی شده است.

وی گفت: بیشترین میزان صرفه‌جویی آب از محل نصب کنتورهای هوشمند مربوط به شهرستان اسدآباد با ۴۰ میلیون مترمکعب و شهرستان نهاوند با ۳۰ میلیون مترمکعب بوده است.

ستوده ادامه داد: تعهد استان همدان برای نصب کنتور در سال ۹۸ تعداد ۵۵۰ دستگاه بوده که ۳۱۸ دستگاه نصب شد و پیشرفت ۷۴ درصدی نسبت به تعهد نصب را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان گفت: بر اساس نوع مصارف از چاه‌های مجاز ۷۴ درصد از کنتورهای نصب‌شده مربوط به بخش کشاورزی، ۶ درصد مربوط به بخش صنعتی، ۱۰ درصد بخش شرب روستایی، ۶ درصد بخش شهری، ۳ درصد بخش دام و طیور، ۱ درصد بخش خدمات و سایر است.

ستوده عنوان کرد: نصب کنتور هوشمند روی چاه‌های آب موجب کنترل و نظارت بر میزان برداشت آب‌های زیرزمینی استان شده و از اضافه برداشت از آب‌های زیرزمینی به‌شدت جلوگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه کنتور هوشمند مزایای بالایی دارد، مطرح کرد: اساسی‎ترین اهمیت کنتور هوشمند این است که کشاورزان بیشتر از پروانه بهره‎برداری نمی‎توانند آب از چاه‎ برداشت کنند.

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای همدان تأکید کرد: اگر کشاورزی بیش از میزان تعیین‎شده آب از چاه برداشت کند، برق به‌صورت خودکار قطع شده و امکان برداشت آب از چاه تا زمانی که کارشناسان آب منطقه‌ای و برق اقدام نکنند، وجود ندارد.

News Category: