کتاب «انسان و محیط‌ زیست» نهالی برای نسل‌های آینده است

Printer-friendly version
Saturday, August 31, 2019
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: کتاب انسان و محیط‌زیست و طرح گسترش سواد آبی، ریشه‌های چالش‌های آب را هدف می‌گیرد و نهالی برای نسل‌های آینده است.

محمد حاج‌رسولیها در افتتاحیه کارگاه و نشست «گسترش سواد آبی با محوریت کتاب انسان و محیط‌زیست با رویکرد تأکید بر عرصه آموزش‌های مرتبط با سیلاب» با حضور سرگروه‌های کتاب انسان و محیط‌زیست از سراسر کشور، گسترش آموزش‌های آبی در کل جامعه و به‌ویژه در میان نوجوانان و نسل جدید را یک ضرورت مهم در مدیریت منابع آب ایران دانست که به‌دوراز کارهای نمایشی و تشریفاتی در طول سال‌های اخیر دنبال شده است.
وی گفت: آنچه ما در بخش آب کشور در رابطه با کتاب انسان و محیط‌زیست و فصل اول کتاب با جدیت مدنظر داشته و به آب‌های منطقه‌ای در قالب شیوه‌نامه طرح ابلاغ کرده‌ایم، هدف گرفتن یکی از ریشه‌های مهم چالش‌های آبی است و با گسترش سواد آبی نهالی را می‌کاریم که اثرات آن یک یا دوساله دیده نمی‌شود بلکه در چند دهه آینده این نهال به بار خواهد نشست.
حاج رسولی‌ها با اشاره به سابقه ورود بخش آب کشور به آموزش‌های آبی از اواخر دهه 80 افزود: "ما طرح داناب را در میان دانش آموزان متوسطه اول (راهنمایی) شروع کردیم و راهی طولانی و ده‌ساله را در این رابطه دنبال کردیم و ادامه آن مسیر، منتهی به تدوین کتاب انسان و محیط‌زیست و سپس طرح گسترش سواد آبی شد و من کماکان اعتقاد دارم که این کار از تمامی 65 سدی که در این سال‌های مدیریت من در کشور احداث‌شده، مهم‌تر و باارزش‌تر است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به این‌که ما در این رابطه کاملاً نگاه حرفه‌ای و دوراندیشانه داریم، افزود: درحالی‌که در عرصه آب عمدتاً کارها مهندسی است و از جنس ساخت‌وساز، ما در داناب و طرح گسترش سواد آبی، مشاور تخصصی (آبانگاه) گرفتیم که به‌طور علمی و تخصصی در کنار ما باشد تا اطمینان داشته باشیم کار درست پیش می‌رود و زمانی به هدف خود می‌رسیم که آموزش‌ها تبدیل به یک علاقه و حساسیت درونی بشود و اینکه دریابیم که هیچ راه پایدای برای عبور از چالش‌های آبی نداریم جز اینکه به سراغ ریشه‌ها و فرهنگ‌سازی برویم و به موازات آن، روی بحث اقتصاد آب کار کنیم.
حاج رسولی‌ها در پایان با اشاره به این‌که در سال تحصیلی اخیر، استان تهران به‌عنوان پایلوت ملی کار در نظر گرفته‌شده بود و در سال تحصیلی پیش رو، بحث سیلاب محوریت ویژه‌ای در آموزش‌ها خواهد داشت، از روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران و مشاور ملی خواست تا مستمراً اجرای درست کار را در استان‌ها رصد نموده و گزارش‌های ملی تهیه و منتشر کنند.
در ادامه امانی طهرانی، مشاور علمی رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، در سخنانی با اشاره به اینکه ارزان‌ترین و مؤثرترین و ماندگارترین مسیر برای ارتقاء شاخص‌های حوزه‌های مختلف، بهره‌گیری از مدارس است، افزود: این امر در کشور کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد که یک استثناء هم وجود دارد و آن، بخش آب کشور است که تمام‌قد وارد بحث شده است.

دکتر امانی طهرانی با اشاره به این‌که در سال اخیر در تهران که پایلوت ملی کار بوده، طرح به‌خوبی پیش رفته است گفت: من مجموعاً حس می‌کنم سواد آبی جامعه در حال افزایش و ارتقاء است و این یعنی کارها اثربخش بوده است.
در ادامه این نشست دو پنل با عناوین پنل ویژه فصل نخست کتاب با تأکید بر سیلاب و پنل ویژه سایر فصول با رویکرد همبست برگزار شد. در پنل ویژه فصل نخست کتاب با تأکید بر سیلاب، اسکویی، مدیرکل روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب در رابطه با انتظارت و شیوه‌های همکاری در تدریس فصل اول کتاب انسان و محیط‌زیست، عابدینی، مؤلف فصل آب کتاب انسان و محیط‌زیست در رابطه با سیلاب به‌عنوان اولویت آموزشی فصل اول در سال تحصیلی پیش رو و مهندس سمیعی، نماینده آبانگاه و مشاور ملی اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بخش آب کشور، در خصوص ارتقای آگاهی در مواجهه با سیلاب و چارچوب و گام‌های آموزش و مانور سیلاب، مطالبی را ارائه نمودند.
در ادامه این پنل، ناصری از هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب، کرمی، رئیس گروه حفاظت از رودخانه‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران و زنگویی، مدیر امور رودخانه شرکت آب منطقه‌ای تهران، سخنرانی نمودند و پس ازآن پنل گفتگو و پرسش و پاسخ به‌ویژه در رابطه با بحث آموزش و مانور سیلاب با مشارکت گسترده سرگروه‌های آموزش کتاب دنبال شد.