احداث سه ایستگاه برداشت آب در اردکان

Printer-friendly version
Monday, April 15, 2019
برای تامین آب شرب با کیفیت ، سال گذشته سه ایستگاه برداشت آب شرب در این شهرستان احداث گردید

مدیر امور آبفای اردکان در تشریح عملکرد آبفای اردکان در حوزه آب اظهارداشت :  اصلاح و توسعه 16 هزار و 98مترشبکه توزیع آب ، رفع یک هزار و 539 مورد حوادث شبکه اصلی،فرعی و انشعاب، حفر و تجهیز یک  حلقه چاه، ساخت 54 حوضچه ، نصب 1100 فقره انشعاب آب، تعویض 230 کنتورخراب و فروش 1200 فقره انشعاب آب را از فعالیت های انجام شده توسط این امور در سال گذشته می باشد .

رضا چهره آزاد از فعالیت های صورت گرفته در زمینه فاضلاب را فروش 1100 فقره و نصب 500 فقره انشعاب فاضلاب ، لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب به چهار کیلومتر و بهره برداری از 100 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب عنوان کرد .

News Category: