32 حلقه چاه آب در شهرستان های کردستان پلمپ شد

Printer-friendly version
Thursday, March 14, 2019
طبق دستور قضایی صادره با همکاری پلیس نظارت بر اماکن تا کنون 32 حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان های استان پلمپ شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کردستان از پلمپ و مسلوب المنفعه نمودن 32 حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان های استان با همکاری پلیس نظارت بر اماکن و در راستای دستور قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان خبر داد.

عرفان مومن پور افزود در گذشته می بایست چاه های غیر مجاز معرفی شده ، مراحل قضایی را که بعضا چند ماه به طول می انجامید، طی و سپس مسدود می گردید. ولی اکنون به محض شناسایی چاه غیر مجاز ، با همکاری نیروی انتظامی ، چاه مذکور پلمپ و بلا استفاده می شود.

News Category: