گزارش تصویری مراسم اختتامیه بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیك 97 و سومین همایش ملی مهندسی فناوری اطلاعات مكانی