پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در بخش آب کردستان

Printer-friendly version
Tuesday, November 6, 2018
شرکت آب منطقه ای کردستان

کلیپ پدافند غیرعامل و مدیریت بحران مرتبط با مباحث و چالش های حوزه آب در استان کردستان از جمله سیل، خشکسالی، فرونشست، تأمین اضطراری آب، زلزله، تردد و واژگونی تانکرهای حامل مواد سوختی، تصرف بستر و حریم رودخانه ها و غرق شدگی در سدها و رودخانه ها می باشد.

این کلیپ با همکاری مدیریت روابط عمومی و گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان تهیه گردیده است.

http://kdrw.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/Bohran97.avi