لوح تقدیر استاندار از مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین