تمامی خاموشی‌ها برطرف خواهد شد

Printer-friendly version
Tuesday, April 17, 2018
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز:

پایداری کامل شبکه برق استان البرز تا یک ساعت دیگر

ناصر اسکندری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز: قطعی خطوط انتقال و شکستگی برخی از پایه‌های باقی مانده در حال ترمیم بوده و شبکه توزیع برق استان در حال اصلاح نهایی است. 

بیشترین خاموشی‌های استان مربوط به منطقه عظیمیه بوده که تاکنون بیش از 90 درصد برق این منطقه نیز متصل شده است.

تا یک ساعت دیگر شبکه برق استان پایدار شده و خاموشی‌های باقی مانده برطرف خواهد شد.