آبرسانی سیار  به حدود 4 هزار نفر در روستاهای سبزوار به دلیل خشکسالی

Printer-friendly version
Wednesday, January 11, 2017
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی:

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی سبزوار گفت: 16 روستای این شهرستان در بخش‌های ششتمد و روداب با جمعیت حدود چهار هزار نفر، به دلیل پدیده خشکسالی و کاهش سطح آب منابع زیرزمینی از طریق تانکر سیار آبرسانی می شوند.

محمدرضا چشمی با بیان این مطلب گفت: 86 درصد جمعیت روستایی این شهرستان در روستاهای بالای 20 خانوار از شبکه آبرسانی بهداشتی بهره مند هستند.

وی افزود: از مجموع 136 روستای بالای 20 خانوار جمعیت در سبزوار، 106 روستا با جمعیت بیش از 53 هزار نفر شبکه آبرسانی دارند.

چشمی ادامه داد: 9 روستا با مجموع حدود جمعیت هزار نفر فاقد شبکه آبرسانی و 21 روستا با جمعیت بیش از 2 هزار نفر دارای شبکه انتقال آب فرسوده هستند.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی سبزوار گفت: 16 روستای این شهرستان در بخشهای ششتمد و روداب نیز با جمعیت چهار هزار نفر به دلیل پدیده خشکسالی و کاهش سطح آب منابع زیرزمینی از طریق تانکر سیار آبرسانی می شوند.

وی افزود: ظرف سه سال گذشته در 10 روستای فاقد شبکه و آب شرب بهداشتی طرح آبرسانی با اختصاص 40 میلیارد ریال اجرا شد.

چشمی ادامه داد: همچنین تا پایان امسال روستاهای بادآشیان و استاج در بخش‌های ششتمد و روداب با اختصاص 15 میلیارد ریال آبرسانی می‌شوند.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی سبزوار ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون آب مصرفی 95 مشترک غیرمجاز در سطح روستاهای این شهرستان قطع و با تشکیل پرونده به مقامات قضایی معرفی شدند.

وی گفت: حدود 700 کیلومتر شبکه انتقال آب در سطح روستاهای سبزوار اجرا شده که 250 کیلومتر آن با بیش از 40 سال قدمت داشته لذا فرسوده و نیازمند تعویض است.

او افزود: امسال اعتباری برای بازسازی و تعویض شبکه های انتقال آب روستایی تخصیص نیافته است و این امور حدود 20 میلیارد ریال جهت اجرای طرحهای آبرسانی، نگهداری و مرمت شبکه های انتقال به پیمانکاران دیون دارد.

چشمی ادامه داد: امسال 33 میلیارد و 200 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و ماده 180 برای تکمیل 9 طرح آبرسانی سبزوار اختصاص یافت که تاکنون فقط 6 درصد آن به میزان 2 میلیارد ریال تامین شده است.

وی گفت: هفت مجتمع آبرسانی روستایی در سبزوار طراحی و در حال اجراست که پیشرفت اجرای آنها بین پنج تا 60 درصد است.

او افزود: برای تکمیل این مجتمعها و طرحهای آبرسانی به روستاهای سبزوار به 250 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

در حال حاضر بیش از 27 هزار مشترک در روستاهای سبزوار، از خدمات امور آب و فاضلاب روستایی این شهرستان بهره‌مند هستند.