امضای صلح نامه و اهداء 200 متر زمین از سوی بنیاد نیکوکاری مرحوم خواجوند برای حفر  وتجهیز چاه آب شرب کجور

Printer-friendly version
Wednesday, January 11, 2017
به گزارش شرکت آبفاشهری مازندران:

مدیر امور آبفاشهری نوشهر خبر داد:

مدیر امور آبفاشهری نوشهر گفت: صلح نامه 200 متر زمین از سوی بنیاد نیکوکاری مرحوم بهادر خواجوند خزاعی به منظور حفر  وتجهیز چاه آب شرب شهر کجور تنظیم و امضاء شد.

مهندس سیدشکرالله موسوی، ضمن قدردانی از بنیاد نیکوکاری مرحوم بهادر خواجوند خزاعی افزود: این زمین صرفا برای حفر وتجهیز چاه و ایجاد تاسیسات آبرسانی  برای اهالی کجور اهداء شد.

وی، تصریح کرد: زمین مذکور در منطقه دوراهی پیچلو شهر کجور قرار دارد.