موافقتنامه همکاری با کشورهای لهستان و جمهوری آذربایجان ابلاغ شد

Printer-friendly version
Saturday, January 7, 2017
رئیس‌جمهور در نامه‌های جداگانه‌ای به وزارتخانه‌های کشور و نیرو، ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا، ابلاغ کرد.

  حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در نامه‌های جداگانه‌ای به وزارتخانه‌های کشور و نیرو، 2 قانون مصوب مجلس را برای اجرا، ابلاغ کرد.

"قانون موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان" از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.

روحانی همچنین در نامه ای به وزارت نیرو "قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ادامه ساخت، بهره برداری و استفاده ازمنابع آب و انرژی سدها و نیروگاه‌های برق آبی خداآفرین و قیزقلعه سی بر روی رودخانه ارس" را برای اجرا ابلاغ کرد.

این دو قانون،  هفدهم آذرماه 95 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در هشتم دیماه نیز از سوی شورای نگهبان تایید شده بودند.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم