برقراری ارتباط با شخص پاسخگوی فراخوان

Monday, December 12, 2016
شرکت تولید نیروی برق شاهرود

برقراری ارتباط با شخص پاسخگوی فراخوان

  نام شخص حقوقی

شرکت تولید نیروی برق شاهرود

 
 
 
 
کد فراخوان

۱,۴۶۷,۹۳۶ - یک میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و نهصد و سی و شش

 
تاریخ آخرین به روز رسانی

۲۱ / ۹ / ۱۳۹۵ - بیست و یکم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

 
تعداد دفعات بازدید

۲۱ - بیست و یک

 
نوع انتشار

فراخوان

 
نوع فراخوان

آگهی مناقصه

 
حوزه فعالیت فراخوان   امور پیمانکاری
 
 
نوع برگزاری

یک مرحله ای

 
واحد پولی برآورد مالی

ریال

 
برآورد مالی

0

 
نام روزنامه منتشر کننده آگهی

روزنامه اطلاعات

 
تاریخ درج آگهی در روزنامه

۲۱ / ۹ / ۱۳۹۵ - بیست و یکم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

 
بین المللی است    
احتمال تمدید مهلت دارد    
لغو شده    
تجدید شده    
تاریخ بازگشایی پاکات

۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۵ - سیزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

 
مهلت ارسال پیشنهاد

۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵ - یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

 
مهلت دریافت اسناد

۲۲ / ۹ / ۱۳۹۵ - بیست و دوم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

 
تاریخ اعتبار پیشنهاد

۱۱ / ۱ / ۱۳۹۶ - یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و شش

 
کشور | استان | شهر

جمهوری اسلامی ایران سمنان - شاهرود

 
موضوع

خدمات حجمی نیروگاه شاهرود

 
دستگاه مناقصه گزار

شرکت تولید نیروی برق شاهرود

 
محل دریافت اسناد

سمنان-بلوار قدس-کوچه برق-محوطه شرکت برق منطقه ای سمنان

 
طبقه بندی موضوعی   خدمات عمومی و اداری(نظافت-نگهداری-فضای سبز و غیره)
 
 
توضیحات

مناقصه یک مرحله ای